Frezza

Frezza pop mängu reeglid

 1. Korraldaja

  Paulig Coffee Estonia AS, Aiandi 13, Tallinn 12918 (edaspidi: korraldaja)
 2. Osalemise tingimused

  Loosimises võivad osaleda kõik üle 18-aastased isikud, kelle alaline elukoht on Eesti. Kampaanias ei ole lubatud osaleda Paulig Coffee Estonia AS ega muude kampaania kavandamises, ettevalmistamises või läbiviimises osalevate ettevõtete töötajatel ega nende pereliikmetel. Mängus osaledes nõustuvad osalejad käesolevate reeglitega ja auhinna võitja kinnitab, et täidab käesolevates reeglites toodud osalemise tingimusi.
 3. Osalemise aeg

  Osalemise aeg on 19.04. – 31.08.2021. Väljaspool osalemise aega tehtud registreerimisi ei arvestata.
 4. Loosimises osalemine

  Loosimises osaledes nõustute, et korraldaja kogub ja kasutab teie isikuandmeid, mida esitate vastavalt privaatsuspõhimõtetele (lisateavet vt osast „Isikuandmete kasutamine“).

  Loosimises osalemiseks tuleb Pauligi veebilehel mängida Frezza POP mängu ja jätta pärast mängimist loosimiseks oma kontaktandmed. Mängu eesmärk on koguda võimalikult palju punkte. Sisestades koodi Frezza pudeli korgilt, saab mängija aktiveerida eriefektid, mis annavad mängus punktide kogumisel eelise. Mängu saab mängida ka ilma koodideta ja punktide kogumiseks pole vaja koode sisestada. Mängija punkte jälgitakse e-posti aadressi abil. Auhinnad loositakse välja 500 kõige rohkem punkte teeninud mängija vahel.
 5. Isikuandmete kasutamine

  Loosimises osalemiseks peate registreeruma ja esitama korraldajale oma isikuandmed ning e-posti aadressi. Loosimises osaledes nõustub osaleja sellega, et korraldaja säilitab ja töötleb tema esitatud andmeid. Korraldaja töötleb osalejate isikuandmeid selleks, et kontrollida nende tingimustele vastavust ja jagada auhindu.

  Esitatud kontaktandmeid ei kasutata otseturunduseks ega edastata kolmandatele isikutele. Loosis osalemisega seotud isikuandmeid kasutatakse ainult loosimise eesmärgil ning need hävitatakse pärast loosis osalemise aja lõppu ja võitjatele auhindade üleandmist.
 6. Auhinnad ja tingimused

  Kampaaniaauhindade võitjad loositakse välja iga kahe nädala tagant 500 vastava perioodi parima mängija seast ning võitjaid teavitatakse auhinnast ja selle kättetoimetamisest isiklikult e-posti teel. Kui auhinna võitjaga ei saada kahe tööpäeva jooksul ühendust, on korraldajal õigus loosida uus võitja. Kokku toimub kümme (10) loosimist alates kampaaniaperioodi algusest, igal loosimisel loositakse välja üks (1) auhinnakomplekt.

  Auhinnakomplekti kuuluvad:

  a) Üks kast (12 pudelit) Frezza kohvijooke (väärtus 24 €)

  b) valged Converse’i ketsid (tootekood M7652C)

  c) Bolt Food 50% soodustus kolmelt järgmiselt tellimuselt ükskõik millisest restoranist (soodustus ei kehti poodidest või toidukauplustest tellimisel)

  Kõik loosimises osalejad vabastavad korraldaja ja muud loosimise partnerid igasugusest kahjust, mida nende osalemine selles kampaanias või auhindade kasutamisel põhjustab või väidetavalt põhjustab. Korraldajad ei vastuta kampaanias osalemise või auhindade saamisega seotud probleemide või takistuste eest, kui need on tingitud infotehnoloogilistest põhjustest.

  Loosimiste auhindu ei saa vahetada muude toodete ega sularaha vastu.

  Osaleja annab korraldajale õiguse avaldada võitja nimi korraldaja valitud kanalites kuni 31.12.2021 ilma võitjalt eraldi nõusolekut küsimata. Võitjale tema nime avaldamise eest hüvitist ei maksta.

  Käesolevad reeglid ja korraldajate poolt nende põhjal langetatud otsused kehtivad kõigile osalejatele. Mängus osaledes nõustuvad osalejad eeskirju järgima. Korraldaja lahendab reeglite kohaldamise ja tõlgendamisega seotud küsimused. Kui on põhjust kahtlustada osalejat pettuses või osalemises viisil, mis ei vasta tingimustele, on korraldajal õigus keelata osaleja osalemine.

  Korraldajal on õigus reegleid muuta.
 7. Maksud

  Korraldaja tasub auhindadelt maksud vastavalt seadustes sätestatule.
 8. Juurdepääs isikuandmetele

  Ainult loosimise eesmärgil kogutud andmed kustutatakse kampaania lõpus 90 päeva pärast loosimise lõppu ja võitjatega ühendumist.

  Teil on õigus nõuda vastutavalt andmetöötlejat juurdepääsu oma isikuandmetele, muuta ja kustutada oma isikuandmeid ning piirata nende töötlemist, samuti nõuda oma isikuandmete ülekandmist.
 9. Rohkem infot kampaania kohta

  Üldteavet kampaania kohta saab E-R 8:30-16:00 telefonil +372 626 0055 või info.tallinn@paulig.com.
Back to top