Ilusa päeva, helgete mõtete või uue inspiratsiooni algus peitub sageli just heas kohvis. Mõni algus on sedavõrd oluline, et väärib tähistamist. Eesti Vabariik loodi 100 aastat tagasi ja selle auks toome teieni Paulig Classic juubelipakendi. Täna võime võtta sõõmu suurepärast kohvi ja tunda rõõmu headest algustest – ka järgmisel sajal aastal.

Hea algus suurtele muutustele!

Heinz Valk.

Eesti on oma esimese saja aasta jooksul iseseisva riigina pidanud käima läbi tulest ja veest. Isesesvuse olime sunnitud kaotama ja siis tuli meil see tagasi võita. Kui 1988. aastal ütles Heinz Valk oma kuulsas kõnes sõnad “Ükskord me võidame niikuinii!”, siis andis see lootust ja kindlust, et Eesti isesesvus võib kunagi päriselt juhtuda. Aeg võtta sõõm kohvi ja meenutada minevikku, Ning võtta veel sõõm kohvi ning vaadata tulevikku - uude aastasajasse. Mis saab kindlasti olema parem kui eelmine. Vähemalt hea algus on tehtud.

Hea algus julgetele mõtetele!

Björn

Nii mõnigi asi saab alguse kohvist. Meie hommikud, pikad vestlused ja suured ideed. Kohv, kui edasiviiv jõud ja inspiratsioon. Ka autodisainer Björn Koopi lennukate ideede käivitajaks on just kohv. Pausid koos kohviga aitavad näha asju värske pilguga. Björn Koopi uuenduslikud ideed on omaks võetud ka rahvusvahelise autodisainerite kogukonna poolt. Maailm on Björni ees avatud. Pole päris kindel, mis teedpidi head ideed meieni jõuavad, aga alguse saavad nad tihtilugu just kohvist.