ÕIGLANE TOOTMISAHEL - ÕNNELIKUD KOHVIOAD

2018. aasta lõpuks on kogu meie poolt ostetud kohv omandatud aruandekohustuslike partnerlusprogrammide kaudu või kannab jätkusuutlikkuse sertifikaati. Meie eesmärk on parandada kohvikasvatajate toimetulekut ja aidata neil juurutada uusi viljelusmeetodeid. Viljelusviise parandades on võimalik toota kvaliteetsemaid ubasid, mis on rikkalikuma maitsega. Meie partnerlusprojektide kohta saate lähemalt lugeda siit.

Ülevaade partnerlusprojektidest

Enamik meie kohviube on pärit väikestest perefirmadest, mida ohustavad kliimamuutused ja elatusvahendite nappus. Paulig lähtub oma töös eeldusest, et kohvikasvatajad peavad suutma ennast ja oma peret üleval pidada. Meie arendusprojektide peamine eesmärk on alati kindlustada ja parandada kohvikasvatajate toimetulekut.

Meie partnerlusprojekt Rwenzoris (Uganda)

2012. aastal käivitatud projekti eesmärk on parandada Ugandas Rwenzori piirkonnas kohvikasvatusega tegelevate perekondade toimetulekut, arendades kvaliteetse araabika kohvi tootmist, et suurendada konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust.

Tansaania kohvikasvatajate toimetulek

Projekt algas 2010. aastal ja selle eesmärk on tõhustada kohvi tootmisprotsesse, et kokku 25 000 kohvikasvataja ja nende perede sissetulekute tase tõuseks üle vaesuspiiri. Projekt aitab kohvikasvatajatel üles ehitada hästi toimivaid äriorganisatsioone, mille omanikeks on nad ise. Organisatsioonid pakuvad oma liikmetele teenuseid, mis parandavad kohvi kasvatamist ja suurendavad läbimüüki.

Trifinios kasutusele võetud säästvad viljelusmeetodid

2014. aastal Trifinios (kolme riigi, Guatemala, El Salvadori ja Hondurase piiriala) alanud projekti eesmärk on parandada 4000 kohvikasvataja ja nende perede elamistingimusi, toetades kohvikasvatajate organiseerumist ja vähendades vahendajate hulka. Ühtlasi ärgitatakse kohvikasvatajaid juurutama jätkusuutlikke põllumajandustavasid, et kaitsta piirkonna bioloogilist mitmekesisust.

Robusta tõhusam kasvatamine Indoneesias

2013. aastal alanud projekti eesmärk on väikeste robustaistanduste kasumlikkuse parandamine ja maaviljelusviiside kohandamine kliimamuutustega. Nüüd, mil kohvikasvatajaid on õpetatud panema rõhku kohvi kvaliteedile, saavad nad teha koostööd, et pääseda suurematele turgudele.

Peruu väiketalunike toetus

Peruu projekti keskmes on kohvikasvatajatele arenguprogrammide loomine ja ettevõtluse edendamiseks kohvikasvatajate kogukondade moodustamine. Meie partnerlusprojekti kaudu on Peruus rohkem kui 4500 kohvikasvatajal ja nende pereliikmetel õnnestunud parandada oma elamistingimusi.

Nicaragua projekt koos Merconiga

Meie uusim partnerlusprojekt on käimas Nicaraguas, kus oleme teinud koostööd ekspordiettevõttega Mercon. Oleme osalenud Nueva Segovia departemangu kooli renoveerimisel ja taristu ehitamisel, mis annab inimestele juurdepääsu puhtale joogiveele.

Rahvusvahelised kohvipartnerid

Aastal 2001 osalesime mittetulundusliku rahvusvahelise kohvipartnerite kogukonna loomisel koos veel nelja kohvisektoris tegutseva pereettevõttega. Tänu ICP projektidele on elujärg paranenud ligi 247 000 inimesel, sealhulgas kohvikasvatajate pereliikmetel.

"Viljelusviise parandades on võimalik toota kvaliteetsemaid ubasid, mis on rikkalikuma maitsega."

"Viljelusviise parandades on võimalik toota kvaliteetsemaid ubasid, mis on rikkalikuma maitsega."

Kohvi ja kliima projekt

Kohvisektori suurimaks murekohaks on kliimasoojenemine. Kohvi ja kliima projekti eesmärk on toetada kohvikasvatajaid kliimamuutustega kohanemisel, koguda teema kohta teavet ja levitada parimaid viljelustavasid projektiga seotud piirkondades.

Järgmine samm õnnelike kohviubade teekonnal

4. Saagikoristus

Loe täpsemalt siit