Keskendumine keskkonnaküsimustele

Tööahela kõikides lülides on meie eesmärgiks nii otseselt kui kaudselt edendada keskkonna heaolu.  Keskkonnale positiivse mõju avaldamine on kõige lihtsam eelkõige meie enda tegevustes, sh logistika, tootmine ja pakendamine.

Kohvi päritolumaades saame mõjutada oma koostööpartnereid, osaleda keskkonnasõbralikke kohvikasvatus- ja töötlusmeetodeid toetavates projektides ja osta keskkonnasõbralikul viisil kasvatatud toormaterjale.

Helsingi Vuosaari piirkonnas ja Venemaa linnas Tveris asuvad tehased on kaasaegsed ja energiasäästlikud ning hästi ligipääsetavad. Meie ettevõte paneb rõhu madalale energiakasutusele, jäätmete koguse vähendamisele ning taaskasutusele. Vuosaari tehases ei teki enam tavatöö üheski etapis jäätmete ja reovee segu. Pakendamisel on meie sihiks suurem taaskasutus ja materjalisäästlikkus.

Keskkonnaküsimustes on meie tegevuse nurgakiviks rahvusvaheline ISO 14001 keskkonnastandard. Meie eesmärgiks on selgitada kõikidele töötajatele nende ökoloogilise jalajälje mõju, et oma igapäevatöös keskkonnaküsimusi paremini teadvustada. Kontoritegevustes keskkonnasõbralikkuse edendamiseks järgime Maailma Looduse Fondi rohelise kontoritöö põhimõtteid.