Eraisikule

Kas teadsid, et Eestis tekkivatest jäätmetest moodustavad 30% biojäätmed ning et 85% neist ei jõua täna ringlusesse? Prügilad on täna TOP3 metaangaasi tekitajad maailmas ja selle põhjuseks on segaolmejäätmetes olevad biojäätmed, mis tekitavad lagundades kasvuhoonegaase ja kiirendavad kliimasoojenemist.

Kliima soojenemisel on aga otsene mõju kohvi kasvatamisele ning kvaliteedile. Selle nimel, et kohvist ei saaks mõnekümne aasta pärast luksuskaup, tuleb juba täna tegutseda. Esimene samm on sorteerida kasutatud kohvipuru koos teiste biojäätmetega vastavasse konteinerisse. Kuidas alustada kasutatud kohvipurule uue energia andmist?

 

Kui elad kortermajas:

1. Vaata, millistele jäätmeliikidele on teil täna juba konteinerid olemas ja kas biojäätmete konteiner on olemas või mitte. Jäätmeveo kord näeb ette, et kortermajades peab olema eraldi võimalik koguda olmejäätmeid, paberpakendeid, segapakendeid ja biojäätmeid. Kohvipaksu saad edukalt kasutada ära ka näiteks majapidamises ja ilutoodetes.

2. Kui majas ei toimu veel liigiti kogumist või on olemas näiteks ainult olmejäätmete konteiner, võta ühendust oma majahalduriga. Aruta temaga läbi, kuidas oleks teie majal võimalik rohkem sorteerimisse panustada ehk lisada konteinereid erinevatele jäätmeliikidele.

3. Majahaldur saab omakorda võtta ühendust jäätmeveo ettevõttega ja rääkida oma soovist.

4. Majaelanikele tuleb seejärel majahalduri poolt saata sorteerimisvõimalust puudutav info ja ka juhised selle kohta, mida ja millisesse konteinerisse võib panna.

Sorteerimisjuhised leiad lingilt: https://www.ragnsells.ee/keskkond/sorteerimisjuhendid/

Kui oled algatanud eduka biojäätmete liigiti sorteerimise, jaga meiega oma kogemuslugu ja pilte, et ka teised saaksid inspiratsiooni! 

 

Kui elad eramajas:

1. Mõtle läbi, milliseid jäätmeid majapidamises tekib. Lisaks biojäätmetele võiksid eraldi koguda pakendeid, segaolmejäätmeid ning pappi ja paberit.

2. Hoolitse selle eest, et vastavad konteinerid jäätmete sorteerimiseks oleks olemas. Kui soovid neid tellida, võta ühendust kohaliku omavalitsusega.

3. Kui sul on aed, siis võid kohvipaksu ja muud biolagunevad jäätmed kompostida, kompostikastis või komposteris. Leiad nippe ja juhiseid selle jaoks meie blogist. Kohvipaksu saad edukalt kasutada ära ka näiteks majapidamises ja ilutoodetes.

4. Juhul, kui tellid maja juurde segaolmejäätmete ja biojäätmete konteinerid, saad pakendid ja vanapaberi viia avalikesse kogumiskonteineritesse - lähimad pakendikonteinerid leiad aadressilt www.kuhuviia.ee

Sorteerimisjuhised leiad lingilt: https://www.ragnsells.ee/keskkond/sorteerimisjuhendid/

Kui oled algatanud eduka biojäätmete liigiti sorteerimise, jaga meiega oma kogemuslugu ja pilte, et ka teised saaksid inspiratsiooni! 

 

Pea meeles, et ühe kohvitassi valmistamisest alles jäänud kasutatud kohvipurust tootsime eelmistel aastatel nii palju energiat, et laelamp sai põleda 2 tundi või täis sai laadida ühe telefoni. Kohvipaks on ressurss, mida ei tohiks raisku lasta – anna sorteerimisega kasutatud kohvipurule uus energia!

Back to top