Mahe, UTZ ja õiglane kaubandus – mida sertifikaadid tähendavad?

19.6.2017

Kaupluste kohvivalikus ilutseb palju erinevaid kohvipakke. Erinevatele segudele ja röstimisastmetele lisaks on neil näha ka sertifikaadid, aga kas te teate, mida need tähendavad?

Enne, kui selgitame, mida erinevad sertifikaadid tähendavad, on tähtis üks asi meeles pidada: nii-öelda vastutustundlik kohv võib olla ka ilma sertifikaatideta. Kuigi kohvipakil ei ilutse alati mõni allpool loetletud sertifikaatidest, ei tähenda see veel seda, et kohv ei ole vastutustundlikult toodetud ja hangitud. Tasub alati ennast kurssi viia ka kohvi valmistajaga ning tema kohvi tootmises ja tarnimises käibel olevate põhimõtetega.

Pauligis toimivad sertifikaadid vastutustundliku kohvi hankimisel hea abivahendina. Oleme andnud lubaduse, et 2018. aasta lõpuks on kogu meie kohv pärit tõendatud vastutustundlikest allikatest.

Mida sertifikaadid tähendavad?

Tasub meeles pidada, et igal sertifikaadil on oma rõhuasetused. Seega mõelge, mis on teile endale kõige tähtsam ja viige ennast kurssi sellega, kuidas tootja neist asjadest kinni peab.

Mahe ehk loodussõbralikult kasvatatud

Mahekohvi valmistatakse loodussõbralikult kasvatatud kohviubadest. Siin on põhimõtteks see, et tootmis- ja kasvatamismeetodid ei ole kahjulikud keskkonnale, taimedele, inimeste või loomade tervisele või heaolule. Mahetoidu tootmisel on piiratud teiste puhul lubatud lisa- ja abiainete kogus. Võib kasutada ainult neid, mis on tootmises vältimatult vajalikud.

Fair trade ehk õiglane kaubandus

Toorainete tootmine on kooskõlas rahvusvaheliste õiglase kaubanduse kriteeriumitega ning tootmine on sotsiaalselt, majanduslikult ja ökoloogiliselt jätkusuutlik. Õiglase kaubanduse puhul on kasvatajale toote eest garanteeritud vähemalt selline hind, mis katab inimeste ja keskkonna seisukohast säästva tootmisega kaasnevad kulud. Sellele hinnale lisaks makstakse ka õiglase kaubanduse lisa, mis on mõeldud kogu ühenduse hüvanguks – arenguprojektide toetamiseks. Süsteem on loodud parandama arengumaade väikepõllumajandustootjate ja talutöötajate olukorda rahvusvahelises kaubanduses.

UTZ

UTZ Certified on globaalne sertifitseerimise programm, mis kontrollib ja tagab vastutustundliku tootmise farmidest alates. Programm põhineb nõudlikul tegevuskaval, mis õpetab põllumajandustootjaid saama oskuslikeks põlluharijateks, võttes arvesse inimeste ja keskkonna heaolu. Sertifikaadi saamiseks vajalikud tegevuskava järgsed juhised aitavad parandada saagi kvaliteeti ja farmide tootlikkust. Nende hulka kuuluvad näiteks väetiste, vee ja energia säästlik kasutamine, laste haridustee edendamine, aga ka töötingimuste, töötajate õiguste, elamistingimuste ja tervishoiu parandamine põllumajanduspiirkondades. Suurem ja kvaliteetsem saak koos sertifitseeritud toodetest saadud lisatasuga tõstab põllumajandustootjate tulu. UTZ sertifikaat on kasulik ka kohvi päritolu jälgimiseks.


Kõigile hea kohv

Pauligis on vastutustunne olnud üks meie tegevuse alustaladest juba 19. sajandist. Pöörame suurt tähelepanu säästvale arengule ja heaolule kogu kohvitootmisahelas – alates kohvioast kuni kohvitassini välja. Vastutustunde ja säästva arengu edendamise abil saab maailma kohvitootmist kaitsta ka tulevikus. Et ka tulevased põlved saaksid nautida kvaliteetset kohvi, soovime olla kaasatud erinevatesse projektidesse, mis on seotud kohvi teekonnaga oast kohvitassini, ja näiteks õpetada kohvikasvatajatele, kuidas kliimamuutustega kohaneda. Plaanid ja projektid on ulatuslikud, terviklikud ja edendavad sihtriigis paremat toimetulekut, pöörates suurt tähelepanu ka keskkonna eest hoolitsemisele.
 

Back to top