Jaga lehekülge:

Õiglase kaubanduse, öko- ja UTZ-sertifikaadid on efektiivne võimalus veenduda, et sinu tass kohvi on jätkusuutlik. Alljärgnevalt leiate nende sertifikaatide selgitused. 

Sertifitseeritud kohvi abil saab Paulig toetada nii kestlikku arengut kui ka kohvikasvataja heaolu. Läbi ertifitseerimissüsteemide saavad kohvikasvatajad teavet heade ja kestlike viljeluspraktikatkohta ja sertifitseerimissüsteemid aitavad neil kasutusele võtta efektiivsemaid tootmisviise. Parimal juhul võib see viia parema  tootlikkuse ning kuluefektiivsuseni, mis parandab kohvikasvaatajate toimetulekut. Sertifitseeritud kohv on ka kallim, mis tähendab kohvikasvatajale täiendavat sissetulekut.

Seega isegi kui kohvipakendil ei ole sertifikaadi märki, ei tähenda see veel, et kohv ei võiks olla vastutustundlikult toodetud ja hangitud. Selle pärast  tasub tutvuda lähemalt selle kohvi tootjaga ning tema kohvihangete ja -tootmise jätkusuutlikkuse põhimõtetega. Paulig oleme võtnud endale südameasjaks, et iga meie kohviuba pärineks tõendatult kestlikust allikast. Pauligi jaoks on tähtsaimad õiglase kaubanduse, öko- ja  UTZ-sertifikaadid. Lisaks sertifitseeritud kohvile ostame oma kohvi läbi kinnitatud jätkusuutlike partnerlusprogrammide.

Mida sertifikaadid tähendavad?

Tasub meeles pidada, et igal vastutustundlikkuse sertifikaadil on oma rõhuasetus. Selle pärast oleks heamõelda, mis on sinule kõige tähtsam ning uurida välja iga sertifikaadi rõhuasetus ning põhimõtted. Samuti tasub tutvuda tootja põhimõtete ja tegevuspraktikatega, mis seonduvad näiteks keskkonnahoiu ja sotsiaalse vastutusega.

Ökosertifikaadiga ehk looduslähedaselt kasvatatud tooted

Organic

 

Mahekohvi valmistatakse looduslähedaselt kasvatatud kohviubadest. Põhimõte on valmistada selliseid kaupu, mille tootmisviisid ei ole kahjulikud ei keskkonnale ega ka inimeste, taimede või loomade tervisele ega heaolule. Näiteks piiratakse mahetoiduainete tootmisel lubatud lisaaineid ja tootmise abiaineid vaid vältimatu määrani. Soomes teostavad mahetoodete tootmise ja turustamise järelevalvet Evira, ELY-keskused, Valvira, vallad ning toll. 

Pauligi kohvide puhul on ökosertifikaat alati kombineeritud õiglase kaubanduse sertifikaadiga, mis tähendab, et on arvestatud nii keskkondlikku kui ka sotsiaalset vastutust. Meie tootevalikusse kuuluvad näiteks Juhla Mokka Luomu ja Paulig Mundo.

Fairtrade ehk õiglane kaubandus

Fairtrade

 

Tooraine tootmisel on järgitud rahvusvahelisi õiglase kaubanduse tingimusi ning tootmine on sotsiaalselt, majanduslikult ja keskkondlikult kestlikel alustel. Õiglase kaubanduse korral makstakse kohvikasvatajatele vähemalt tagatishinda, mis katab keskkonna ja inimeste seisukohalt kestliku tootmise kulud. Peale tagatishinna makstakse õiglase kaubanduse lisahüvitist, mis on ette nähtud kogu ühiskonda arendavate projektide korraldamiseks. Sellise süsteemi eesmärk on parandada arengumaade väiketootjate ja -istanduste töötajate staatust rahvusvahelises kaubanduses. Lisateave: www.fairtrade.net/

Rainforest Alliance

Rainfocest Alliance Seal logo

 

Rainforest Alliance’i poolt sertifitseeritud kohvi ostes toetad looduse mitmekesisust, aitad kohvikasvatajatel kohaneda kliimamuutustega ning pakkuda neile ja nende peredele paremaid töö- ja elamistingimusi. See aitab hoida kohvikasvatust elatusallikana ja kohvi kättesaadavana ka järgmistele põlvkondadele.

Lisateave ra.org.

UTZ

UTZ

 

UTZ Certified on ülemaailmne sertifitseerimisprogramm, mis tagab ja tõendab kestlike tootmismeetodite kasutamise alates istandusest. Programm põhineb rangel tegevusjuhendil, mis arvestab nii inimeste kui ka keskkonna heaolu. Direktiivijärgne põlluharimisviis parandab nii saagi kvaliteeti kui ka farmi tootlikkust. Meetodite hulka kuuluvad muu hulgas väetiste, vee ja energia otstarbekas ja säästlik kasutamine; laste kooliskäimise toetamine ning töötingimuste, -õiguste, majutuse ja tervishoiu edendamine tootmispiirkondades. Suurem ja kvaliteetsem saak koos sertifitseeritud toodete eest makstava lisahüvitisega suurendab kohvikasvatajate sissetulekut. Lugege lähemalt: www.utz.org/

Pakendi märgistus

Peale sertifikaatide leiate meie pakenditelt muid märgiseid, mis annavad teavet muuhulgas pakkematerjali kohta. Nende selgitused on toodud allpool.

Süsiniku jalajälg

 

Süsiniku jalajälg. Tänu taastuvale toorainele oleme vähendanud oma süsiniku jalajälge nüüdseks tubli 10% võrra. Juba on arendamisel laminaadid, mille süsiniku jalajälg on 15–20% väiksem kui tavalisel kohvipakendil.

C/LPDE

 

C/LPDE. Pakend kujutab endast materjalide kombinatsiooni, mille kõige suurem tooraine on LPDE. 

Pakendi sobivus toiduainele

 

Pakendi sobivus toiduainele. Tegemist on Venemaa turu nõudega.

Üleskutse

Üleskutse „Sordi / viska prügikasti

Back to top