Jaga lehekülge:

Pauligi eesmärk on vähendada 2030. aastaks ettevõtte tegevusest tingitud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80% võrra ja väärtusahelast tingitud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 50% võrra. Meie kliimaeesmärgid on kinnitatud Science Based Targets Initiative algatuse poolt.

Need eesmärgid on osa Pauligi ambitsioonikast jätkusuutlikkuse programmist, mis avalikustati aprillis 2020.

Paulig kuulub esimeste toiduainetööstuse ettevõtete hulka, kes võttis endale kohustuse seada teaduspõhised eesmärgid vastavalt Pariisi kliimaleppele ja aidata kaasa sellele, et kliima soojenemine ei ületaks 1,5°C. 

Back to top