Keskkonnainvesteeringute Keskuse edulugu

KIK tegeleb keskkonnateemadega ning nemad teavad, et väikesed sammud viivad suurte tegudeni.   

Keskkonnainvesteeringute Keskus edulugu

KIK tegeleb keskkonnateemadega ning on ilmselt ka üsna loogiline, et meil töötavad keskkonnahoidlikud inimesed. Meie organisatsiooni üheks väärtuseks on ”me hoolime”, mis viitab selgelt sellele, et soovime panustada üksikisiku ja asutuse tasandil keskkonnahoidu. Me teame, et väikesed teod viivad suurte muutusteni. Näiteks kasutavad enam kui pooled KIKi töötajatest tööle ja mujale jõudmiseks säästlikke liikumisviise – ühistransporti, jalgratast või liiguvad jala. Tallinna kontoris on meil olemas ka KIKi jalgratas, et sellega liikuda kohtumistele ja kokkusaamistele.


Muidugi püüame ka igapäevases kontorielus anda oma panuse, et toimetada säästlikult. Näiteks on meil kontoris üleval sildid, mis viitavad erinevatele keskkonnasõbralikele käitumisviisidele, ühtlasi oleme ka paberivaba organisatsioon ning otseloomulikult sorteerime jäätmeid.

Keskkonnainvesteeringute Keskus sorteerimisjuhend

Meie Tallinna kontoris asub terve hulk erinevaid jäätmekaste – lausa kuus!
Eraldi sorteerime pappi ja paberit, patareisid ja akusid, panditaarat, pakendeid, biojäätmeid ning segaolmejäätmeid. Siinkohal on suureks abiks asjaolu, et majahaldur on kontorihoonele muretsenud sorteerimiskonteinerid.

Kohvipuru käib meil juba ammustest aegadest biojäätmete prügikasti. Eelmisel aastal võtsime esmakordselt koostöös Keskkonnaministeeriumiga osa Pauligi kohvipuru kogumise kampaaniast. See tekitas kontoris üsna palju elevust ja inimesed nägid reaalselt, et nende tarbitud kohvipuruga saab midagi uuenduslikku ja loodussäästlikku ära teha! Samuti pöörasid agaramad töötajad tähelepanu kohvi päritolule ja selle tarbimise jalajäljele – harisime ennast kõik ning oleme edaspidi vastutustundlikumad kohvitarbijad!

Selle aasta alguses omistati meile vastutustundliku ettevõtluse pronkstase – siit saab ainult paremaks minna ehk me areneme ja õpime, kõige tähtsam siinkohal on suur soov ja tahe!

Back to top