Paulig seab 2030. aastaks uued strateegilised jätkusuutlikkuse eesmärgid, et edendada toidu kestlikku tulevikku

13.5.2020

Paulig tutvustab ambitsioonikat vastutustundliku tegevuse programmi eesmärgiga saada toiduainetööstuses jätkusuutlikuks eestvedajaks. Pauligi eesmärk on, et aastal 2030 tuleb 70% müügikäibest sellistest toodetest ja teenustest, mis toetavad inimeste ja planeedi tervist ning heaolu. Pauligi 2030. aasta jätkusuutlikkuse programm põhineb valitud ÜRO kestliku arengu eesmärkidel ning on seotud ettevõtte kasvustrateegia ja Pauligi äritegevusega 13 riigis.

„Jätkusuutlikkus on alati olnud osa Pauligi DNA-st ning pereettevõttena võtame vastutuse järgmiste põlvkondade ja toidu tuleviku eest. Toiduainetööstus võib olla osa üleilmsest lahendusest kliima- ja tervishoiuprobleemidele, mistõttu peame ümber hindama selle, kuidas toitu kasvatame, toodame ja tarbime,“ selgitas Pauligi kontsernijuht Rolf Ladau.

„Rahvusvahelise toiduaine- ja joogiettevõttena on meie ülesanne pakkuda uusi maitseid ja innustada tarbijaid tegema jätkusuutlikumaid valikuid, seejuures maitseomadustes või mugavuses järeleandmisi tegemata. Pauligil võib olla väike, ent oluline roll toidukultuuri muutmises ning oma uue jätkusuutlikkuse programmiga tahame selle valdkonnaga seotud tegevustele veelgi hoogu juurde anda. Oleme veendunud, et sama peaks tegema kogu tööstusharu, mistõttu kutsume ka teisi meiega sel teekonnal ühinema,“ lisas Ladau.

Suund maitsvate, jätkusuutlikumate ja tervislikumate toodete poole

Pauligi jätkusuutlikkuse programm aastani 2030 põhineb kolmel esmatähtsal ÜRO kestliku arengu eesmärgil: tööhõive ja majanduskasv (eesmärk nr 8), säästev tootmine ja tarbimine (eesmärk nr 12) ja kliimamuutuste vastased meetmed (eesmärk nr 13). Nende eesmärkide saavutamiseks keskendub Paulig kolmele valdkonnale.

1. Tooted ja teenused, mis toetavad inimeste ja planeedi tervist ja heaolu

Pauligi eesmärk on, et aastal 2030 tuleb 70% ettevõtte müügikäibest toodetest ja teenustest, mis toetavad inimeste ja planeedi tervist ja heaolu. Pauligi tootevalik on juba praegu peaaegu täielikult taimset päritolu ja jätkame ka edaspidi oma toodete tervislikumaks muutmist, luues uusi tooteid, mis on kasulikud inimestele ja head planeedile. Paulig asub süstemaatiliselt vähendama oma toodete CO2 jalajälge ning innustab kliente tegema jätkusuutlikke valikuid.

2. Kliimamuutuste vastased meetmed ja ringmajandus

Paulig kuulub esimeste toiduainetööstuse ettevõtete hulka, kes võttis endale kohustuse seada teaduspõhised eesmärgid vastavalt Pariisi kliimaleppele, et kliima soojenemine ei ületaks 1,5°C. Pauligi eesmärk on vähendada 2030. aastaks ettevõtte tegevusest tingitud kasvuhoonegaaside hulka 80% ja väärtusahelast tingitud kasvuhoonegaaside hulka 50% võrra. Soovime saada teaduspõhistele eesmärkidele 2020. aasta jooksul ka Science Based Targets Initiative algatuse kinnituse.

Enamus Pauligi kasvuhoonegaaside heitkogusest tuleb ettevõtte väärtusahelast ning on seotud toorainega. Seetõttu jätkab Paulig varasemast veelgi tihedamat koostööd praeguste tarnijate ja partneritega. Eesmärgiks on võtta kasutusele jätkusuutlikke taimekasvatusmeetodeid, leida uusi tooraineid ja partnereid ning otsida uusi ärimudeleid ringmajanduse paremaks toetamiseks. Pakendite arendamine on jätkuvalt üks Pauligi jätkusuutliku tegevuse fookusvaldkondi. Meie eesmärk on, et aastal 2030 valmistatakse kõik meie pakendid taastuvatest või taaskasutatavatest materjalidest, mida saab uuesti ringlusse võtta. Oma tegevuses suurendab Paulig jätkuvalt taastuvenergia osakaalu ja parandab nii energiatõhusust kui ka taaskasutuse määra.

3. Õiglased ja kaasavad töömeetodid

Pauligi eesmärk on olla õiglane ja kaasav partner ja tööandja. Pauligi kohv on juba praegu pärit 100% tõendatud jätkusuutlikest allikatest ja laiendame seda lähenemist ka teistele toorainetele. Eesmärk on, et aastaks 2030 hangime 100% suurema ohutasemega piirkondadest pärit toorainest tõendatud jätkusuutlikest allikatest. See eeldab süsteemsemat nõuetele vastavuse protsessi ja terviklikumat koostööd tarnijate ja teiste partneritega (näiteks kodanikuühiskonnad) kogu väärtusahela ulatuses. Jätkame väärtuspõhise ettevõttekultuuri arendamist, et kõik meie töötajad tajuksid Pauligit õiglase ja kaasava ettevõttena.

„Meie uued jätkusuutlikkuse fookusvaldkonnad ja eesmärgid annavad Pauligile ja kõikidele meie kaubamärkidele käesolevaks aastakümneks selge suuna. Eesmärgid on ambitsioonikad ja nende saavutamine eeldab koostööd kõikide töötajate, klientide ja partneritega kogu väärtusahelas. Usume, et võime tuua toiduainesektorisse positiivse muutuse ja jätkusuutlikumad valikud kõikidele tarbijatele ja klientidele,“ räägib Pauligi kommunikatsiooni- ja jätkusuutlikkuse direktor Kaisa Lipponen.

 

Back to top